verlofregelingen en aanwezigheden

Aanwezig :
Kruiden Volckaerts (Tineke) : de pare zaterdagen

Honing (Karel) :elke tweede en vierde zaterdag van de maand

Confituren  (Ine) : elke onpare zaterdagen (wel op 16/1/2021)

Verlof :

Evelynes Zuivelhoeve :   13 en 20 februari