verlofregelingen en aanwezigheden

Aanwezig :
Kruiden Volckaerts (Patrick) komt vanaf 1 april tot eind augustus
Honing (Karel) :elke tweede en vierde zaterdag van de maand
Zuivel geiten (Ine): elke onpare week (dus 3/3 wel, en dan elke twee weken)

Geel Genot : raadpleeg zijn facebookpagina
Eric’s Gamba’s : raadpleeg zijn facebookpagina

 

Verlof :

Geitenzuivel (Ine) : 14/4