verlofregelingen en aanwezigheden

Aanwezig :
Kruiden Volckaerts (Patrick) komt vanaf 11 mei tot 15 augustus

Honing (Karel) :elke tweede en vierde zaterdag van de maand

Confituren  (Ine) : 1 februari; 29 februari ; 28 maart

Eric’s Gamba’s : elke eerste zaterdag van de maand

Verlof :