verlofregelingen en aanwezigheden

Aanwezig :
Kruiden Volckaerts komt vanaf 1 april tot eind augustus
Honing Karel :elke tweede en vierde zaterdag van de maand

Geel Genot : raadpleeg zijn facebookpagina
Eric’s Gamba’s : raadpleeg zijn facebookpagina

 

Verlof :

Zuivel geiten Ine : laatste zaterdag van elke maand afwezig
14/10 : fruit (Hugo)
28/10 : aardappelen en aardbeien(Rudy)