verlofregelingen en aanwezigheden

Aanwezig :
Kruiden Volckaerts (Tineke) : vanaf 24 april tot eind augustus

Honing (Karel) :elke tweede en vierde zaterdag van de maand

Contituren (Hugo) : vanaf 15 mei tot juli om de twee weken tot er weer fruit is

Eric´s Gamba´s : eerste zaterdag van elke maand, in juli uitzonderlijk de tweede zaterdag

Confituren  (Ine) :  op 27/3/2021 een laatste keer na 34 jaar. Bedankt aan alle klanten!

Verlof :

Eric´s Gamba´s : afwezig op 3 juli; maar wel aanwezig op 10 juli

Hoevevlees De Zeshoek : afwezig wegens ziekte van 10 juli tot half augustus