verlofregelingen en aanwezigheden

Aanwezig :
Kruiden Volckaerts (Tineke) : vanaf 9 april tot eind augustus

Honing (Karel) :elke tweede en vierde zaterdag van de maand

Contituren (Hugo) : vanaf 15 mei tot juli om de twee weken tot er weer fruit is

Eric´s Gamba´s : eerste zaterdag van elke maand, regelmatig afwijkingen

Verlof :

Tineke Volckaerts kruiden :  7 mei

Rosita (groenten) : 30 april