verlofregelingen en aanwezigheden

Aanwezig :
Kruiden Volckaerts (Tineke) : vanaf 24 april tot eind augustus

Honing (Karel) :elke tweede en vierde zaterdag van de maand

Contituren (Hugo) : vanaf 15 mei tot juli om de twee weken tot er weer fruit is

Eric´s Gamba´s : eerste zaterdag van elke maand, in juli uitzonderlijk de tweede zaterdag

Verlof :

alle marktkramers nemen verlof op kerstdag en nieuwjaar : vrolijke feesten gewenst aan iedereen