Over ons

Op een boerenmarkt verkopen landbouwers hun eigen producten rechtstreeks aan de verbruikers. De producten zijn grotendeels afkomstig van en verwerkt op hun eigen bedrijf en worden soms beperkt aangevuld met producten van collega’s.
De eerste wekelijkse boerenmarkt werd in 1980 opgericht te Baaigem en kreeg navolging in een veertigtal gemeenten uit alle Vlaamse provincies.
De “boerenmarkt”® is een door Plattelandsontwikkeling vzw gedeponeerd collectief warenmerk.
De boerenmarktformule maakt duurzame landbouw in zelfstandige gezinsbedrijven leefbaar, door de korte ketenafzet ‘van boer tot bord’ lokaal te organiseren. Rechtstreekse verkoop is economisch voordelig voor boer én consument, en is weinig milieubelastend. Bovendien krijgt de boer terug een gezicht en wordt de band tussen de stad en het platteland weer aangehaald.

Boerenmarkt Dilbeek kwam er op initiatief van een plaatselijke milieugroep (de werkgroep “Kringloop”) die het idee oppikte bij VZW Plattelandsontwikkeling. Het opzet was o.a. dat zelfgeteelde, kwaliteitsvolle en dagverse producten aan een eerlijke prijs, rechtstreeks van producent-teler naar consument zouden gebracht worden. Naast de verkoop van (h)eerlijke producten was er ook veel aandacht voor milieu-, vredes- en derdewereldproblematiek.

Deelnemers vonden we op de boerenmarkten van Teralfene en Gaasbeek die enkele maanden voor ons gestart waren. Vrijwilligers hielpen het bestuur bij de organisatie, zo ook met promotie en controle naar de herkomst van de aangeboden producten.

Na heel wat voorbereidende vergaderingen mochten we het startschot geven op 30 oktober 1982. De eerste weken met een tiental marktkramers maar dit aantal groeide al snel naar twintig en meer. Velen hadden vragen bij het plotse ontstaan van dit initiatief maar met steun van het gemeentebestuur van Dilbeek en de inzet van velen groeide onze vereniging tot wat Boerenmarkt Dilbeek nu is.

De boerenmarkt werd een plaats waar vrienden elkaar ontmoeten … maar aan ons ideaal blijven we trouw : kwaliteitsvolle en dagverse producten rechtstreeks van producent-teler naar consument brengen.